#8 – Een vleermuis die een bepaald soort gedrag vertoont.

07-08-2015


Jankees werd gebeld door zijn moeder en Rowan was vergeten op te nemen. Ondanks dat mopperen we lekker over Apple, Blueband en Slack. Gelukkig wordt het ook nog nuttig met een gesprek over gewoontes veranderen, het installeren van een laptop en retrospectives binnen en buiten scrum.